Kuro Hakushaku wa Hoshi wo Mederu-Cap├ştulo #69 - Union Mang├ís Online - Aventura,Criancas,Drama